http://www.telcobc.e-biznes.org/
stojak balastowy lekki

TELCO BC - CYFROWE LINIE RADIOWE

TELCO BC

Telecommunication Business Consulting   Telecommunication Business Construction


Kompleksowe instalacje i uruchomienie sprzętu łączy CLR

Telco BC ma swoją siedzibę w Swarzędzu, koło Poznania, w centrum regionu zachodniego. Jest profesjonalną  firmą, działającą na polskim rynku telekomunikacyjnym od 2000 roku. Od początku swojej działalności nasza firma jest związana przede wszystkim z budową sieci łączy transmisji mikrofalowej i łączności bezprzewodowej.

Instalacje CLR

Telco BC ma  długoletnie doświadczenie w instalacji urządzeń radiowych na obiektach mieszkalnych, budowlach technicznych i wieżach teletechnicznych. Wykonujemy badania widoczności obiektów w linii wzroku  LOS (Line Of Sight), sprawdzenia możliwości wykonania instalacji (side survey), komputerowe przekroje geodezyjne stref  Fresnela, konserwację i przeglądy urządzeń oraz usuwanie awarii urządzeń CLR.

Telco BC pracownicy, posiadają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu instalacji, wizowania, uruchomienia, utrzymania, napraw i wymiany systemów radiowych SDH i PDH w tym urządzeń radiowych HARRIS  i NEC  Ericsson, DMC i Nera, Sagem, Stratex, SAF  Technika oraz systemy dostępowe: BAS, LMDS, MDMS, Aperto, Hughes a także usługi w zakresie układania wewnętrznych instalacji kablowych i światłowodowych i elektrycznych WLZ, uziemienia.

Projektowanie łączy CLR i konstrukcji

Telco BC w zakresie swojej działalności, również wykonuje i zarządza projektami,   realizuje zadania inwestycyjne budowy linii radiowych, stacji bazowych, terminali klienckich CLR i MDMS w pełnym zakresie ( pod klucz), jak również projekty łączy światłowodowych. W tym wyszukiwanie lokalizacji pod budowę wież, pozyskiwanie lokalizacji, prowadzenie negocjacji doprowadzających do zawarcia umów najmu, realizacja procedur administracyjno - prawnych związanych ze zgłoszeniem inwestycji celu publicznego lub uzyskaniem pozwoleniem na budowę, oceny oddziaływania na środowisko, sprawy  WOŚ, pomiary mocy promieniowania mikrofalowego, badania SANEPID-u, i przydziały częstotliwości.

Telco BC projektuje rozwiązania sieci transmisji CLR oraz dróg kablowych, konstrukcji podantenowych, stalowych ocynkowanych ogniowo a także aluminiowych, wraz z obliczeniami statystycznymi i dynamicznymi z uwzględnieniem wytrzymałością na napór wiatrów.

Prace elektryczno - budowlane

Telco BC wykonuje także doraźne prace budowlane, remontowe i kompleksowe instalacje elektryczne ( AC i DC, WLZ) związane z  budową stacji bazowych, węzłów POP i końcowych instalacji klienckich. Ponadto projektujemy i wykonujemy indywidualne konstrukcje podantenowe, stalowe ocynkowane i aluminiowe, które montujemy na obiektach, budynkach  i wieżach telekomunikacyjnych. Wykonujemy również drogi kablowe z profili aluminiowych wraz z osprzętem. Oferujemy również układanie kabli antenowych, fiderów, wewnętrznych kabli korespondencyjnych, kabli telekomunikacyjnych, teleinformatycznych kabli sygnałowych i światłowodowych.

Doradztwo i zarządzanie projektami budowy łączy CLR

Telco BC to również  firma konsultingowa w branży telekomunikacyjnej i posiada znaczne doświadczenie na tym rynku. Oferujemy usługi analiz rynkowych i technicznych, między innymi badań cenowych konkurencji, rozwiązań technicznych systemów dostępowych pomiędzy POP a lokalizacjami klientów, projektów koncepcji sieci Punkt - Wielopunkt, prowadzenie i zarządzanie projektami inwestycji Telekomunikacyjnych, przygotowanie zapytań ofertowych RFI oraz RFQ oceny i analizy ofert dostawców sprzętu i usług.

Telco BC już 11-ty rok z powodzeniem, rzetelnie, profesjonalnie i terminowo wykonuje usługi LOS na zlecenia GTS Energis, Equant, Netia, i innych. Wykonaliśmy  projekty i instalacje urządzeń stacji bazowych i terminali klientów CLR w systemach ptp i p-wp na obszarze polski zachodniej dla GTS  i ENERGIS,  Pro-Futuro, NEC, Crowley, TP Emitel, Centertel, El-tel, Tele-2 , Polkomtel, Digicos oraz dla firm w Berlinie.

Utrzymanie i konserwacja CLR

Telco BC również utrzymuje sieć dostępową operatorów Telco  w regionie zachodnim (Poznań, Wrocław, Zielona Góra, Bydgoszcz, Gorzów, Leszno itd. dokonując przeglądów i usuwając awarie CLR mamy zawartą umowę na utrzymanie sprawności technicznej sieci dostępowej i transmisji radiowej. Nasze wieloletnie doświadczenie nabyte podczas instalacji różnego typu sprzętu radiowego okazało się nie do przecenienia podczas usuwania awarii i szybkim przywróceniu usługi dla klientów zleceniodawcy. Ponieważ posiadamy kompletny niezbędny sprzęt, diagnostyczny, komunikacyjny, oprogramowania i transport a przede wszystkim doświadczonych pracowników z niezbędnymi uprawnieniami i szkoleniami, możemy praktycznie bez przerwy 24h kontynuować utrzymanie sieci na maksymalnym poziomie niezawodności zapewniając satysfakcję klienta końcowego naszego zleceniodawcy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

62-020 Swarzędz, ul.Słowicza 26, tel. kom. 501- 611- 611 lub 501-031-115   telcobc@wp.pl

 

 

TelcobcTelcobcTelcobcTelcobc
TelcobcTelcobcTelcobcTelcobc
TelcobcTelcobcTelcobcTelcobc
TelcobcTelcobcTelcobcTelcobc